Ekshumacja – jak przebiega i co jest wymagane do jej przeprowadzenia

Na ekshumację, czyli wydobycie szczątków zmarłego decydują się najbliżsi pochowanej osoby w celu przeniesienia do rodzinnego grobu lub innego miejsca pochówku – tym powinni zająć się profesjonaliści. Wydobycie szczątków wymaga bowiem przestrzegania określonych przepisów prawnych. Przed dokonaniem ekshumacji należy uzyskać zgodę powiatowego inspektora sanitarnego.

W jaki sposób należy przeprowadzić ekshumację?

Podczas ekshumacji konieczne jest stosowanie się do obowiązujących regulacji prawnych – przede wszystkim proces ten może być przeprowadzany wyłącznie w okresie od 16 października do 15 kwietnia we wczesnych godzinach porannych, chyba że powiatowy inspektor sanitarny zgodzi się na inne warunki. To właśnie on sprawuje nadzór nad ekshumacją.

Kompleksowe usługi pogrzebowe w zakresie ekshumacji

W zakładzie pogrzebowym Kalia z siedzibą w Poznaniu świadczymy kompleksowe usługi obejmujące cały proces ekshumacji. Zajmujemy się nie tylko wydobyciem szczątków w pełnej zgodzie z przepisami prawa, lecz także oferujemy demontaż lub złomowanie nagrobków, jak również ponowny pochówek i montaż pomników docelowych.

Prawidłowo przeprowadzona, profesjonalna ekshumacja to pewność zgodności z obowiązującymi przepisami, bezpieczeństwa sanitarnego a przede wszystkim szacunku wobec osoby zmarłej. W zakładzie pogrzebowym Kalia dbamy o wszystkie te kwestie. Jeśli więc potrzebują Państwo wsparcia w zakresie ekshumacji, zachęcamy do skorzystania z naszych usług pogrzebowych.